புனித மரியன்னை பேராலய பங்கு 3-ம் நாள் நவநாள் திருப்பலி-2020- நற்கருணைப் பெருவிழா

Click here to view Schedule

Notice Board

400 மாநகராட்சி பணியாளர்களுக்கு Mutton பிரியாணி
திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி, பொன்மலை கோட்டம், து...

05.04.2020 குருத்து ஞாயிறு திருப்பலி.
குருத்து ஞாயிறு அன்று நமது பேரலாயத்தில் நிறைவே...

நமது பங்கு இறைச் சமுகத்தின் ஓர் எளிய உதவி.
கொரோனா ஊரட‌ங்கால் அவதியுறும் வறிய நிலையில் உள்...

Lent Days Bible Quiz
அன்புக்குரியவர்களே, இந்நெருக்கடியான வேளையில், ...